Skip to content

Børn med læringsvanskeligheder og spillet mellem læger, lærere og forældre.

Hjernens udvikling er essentielt for os mennesker, men på trods af meget store teknologiske fremskridt, er der stadig store svagheder i vores viden om hjernens avancerede samspil. Få steder bliver det så tydeligt, som når børn og unge gives en diagnose inden for spekret af læringsforstyrrelser. Rigtig megen medicin og stort set alle teknologiske virkemidler er næsten kun eller udelukkende testet på voksne og selv her er den præcise funktion ikke altid kendt. Når forældre skal tage stilling til f.x. medicinering eller anden behandling, er det derfor naturligt at søge støtte hos deres barns ansvarshavende pædagog eller lærer først og dernæst den alment praktiserende læge.

I artiklen:

 ‘Everyday Enhancement’: Parents and Professionals Making Decisions about Drug Treatment of Minors for Problems with Learning and Behaviour
eLS
Imre Bard Ilina Singh Peter Eduard
DOI: 10.1002/9780470015902.a0026494

Gennemgår Post Doc Imre Bard (London School of Economics), Professor Ilina Singh (Oxford University, dep. of Psychology) og undertegnede faglitteraturen inden for emnet og laver et overblik over de udfordringer og eventuelle løsninger, der er fagligt begrundede.