Skip to content

Eksempler på brug og didaktik

•Undervejs i arbejdet med at genkende og genskabe ansigter i 3D -fysiskt og virtuelt – skal eleverne kunne forstå essentielle dele af pensum inden for fysik og matematik. Brugen af 3D printere forudsætter også praktiske kompetencer, fingernemhed og teknologisk forståelse.

•For at kunne bygge et handikapvenligt hus, der bl.a. er stemmestyret, skal eleverne først forstå samfundets holdning til handikappede, de biologiske begrænsninger og de danskfaglige rammer for kommunikation og brugervenlighed.

•Arbejder man som elev med at forebygge oversvømmelser i kommunens mest udsatte områder, kræves der forståelse for geografi, klima såvel som økonomi og indblik i globaliseringens krav til transportinfrastruktur (det er ikke en valid løsning at “redde” Korsør gennem en opdæmning af Storebælt – eller er det?).

Comments are closed.