Skip to content

Hovedkompetencer

I EduTechLab arbejder lærerne med tre nødvendige hovedkompetencer:

1.Pædagogik: selve det at arbejde med og forstå børns behov og udvikling.

2.Didaktik: indsigt i den faglige formidling af fag og fagområdernes læring.

3.Teknologi: forståelse for og brug af de redskaber, som vores samfund har udviklet.

Pædagogik og didaktik er velkendte kompetencer. Det nye er den teknologiske forståelse. Samspillet mellem pædagogik og teknologi er meget individuelt – fra elev til elev.

For nogle elever er det at arbejde med en robot i sig selv et løft; en robot er tryggere end andre i klassen; den sladrer ikke, den er ligeglad med, hvor mange gange man skal prøve for at svare rigtig på en opgave og den er ikke dømmende – alle er lige i robottens plastikøjne. For andre er teknologien i sig selv motiverende.

Kulturelt og socialt kan holdningen til læring være meget varierende, men i næsten alle kulturer er teknologi i sig selv sejt og accepteret. Så hvor det kan være svært at “læse lektier” kan det hyppigt være rigtig godt at “arbejde lidt med noget robotteknologi”.

Når det kommer til koblingen mellem didaktik og teknologi, er det særligt en afhjælpning af handikap og en udvidelse af den differentierede undervisning. Elever er ikke dygtige håndværkere (med ganske få undtagelser) – så deres produkter kan ofte været mere eller mindre pinagtige, kun accepteret i en relativt uheldigt “det er rigtig godt for en på dit niveau”-kontekst.

Teknologien sætter eleverne fri og giver lærerne mulighed for at stille reelle krav til æstetik i det færdige produkt – uden at tage hensyn til manglende årelang håndværkstræning.

Også elever med læsevanskeligheder får øget deres faglige læring. Når undervisning såvel som evaluering løftes ud af skolebøgernes todimensionelle og abstrakte univers til noget konkret og fysisk håndgribeligt så er alle elever lige.

Hvordan laver man matematikafleveringer, der kan besvares med en konkret fysisk og 3D printet aflevering? En god udfordring for lærerne!

Hvordan får man en formidlende planche bragt til live? QR-koder, der lænker til forklarende tekster som video? Eller skal planchen selv rejse sig op, når man nærmer sig den – og med lys og bevægelser hjælpe formidlingen på vej?

Pictures with examples. What do the kids and teachers actually get out of his specific solution? and too much text

Endeligt skal alle tre hovedområder kombineres. 

Så den stille elev med de høje faglige evner kan få lov til at blive endnu bedre – sammen med andre i produktgruppen. Så den ordblinde dreng kan brilliere med en smukt animeret robot, der kombinerer tale med gestikulering og kropssprog til en æstetisk udført fortælling af et moderne eventyr. Og så gruppen, ingen vil være sammen med, kan få et gennembrud, deltage i nationale konkurrencer og lige pludselig se deres evners værdi – og værdien ved at gå i skole.

Løsninger

•Foredrag og formidling af didaktiske workshops og redskaber til hele undervisningsinstitutioner.

•Komplet implementering fra projektledelse og økonomistyring til indretning af undervisning og lokaler, samt kontakt med forskningsmiljøer og omliggende virksomheder.

•Ønskes der blot enkelt-teknologiske kurser (som f.eks. i brug af 3D printere, robotter eller anden moderne hverdagsteknologi), så formidler vi kontakt til vores faste samarbejdspartnere.